Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

M.E.C. Asia Pacific Co.,Ltd. Desing and Manufacturing of Air Pollution Control
Choose Language :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มลภาวะทางเสียง
1. ความรู้เกี่ยวกับเสียง
เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุเสียงที่เราได้ยิน ทุกวันนี้ มีหลากหลายระดับของพลังเสียง บางกิจกรรม ของเสียงทำให้เกิดความเพลิดเพลินมีความสุข บางคน ถึงกับหลงไหลเสียง เช่นเสียงเพลง,เสียงนก,เสียงลม แม้ระทั่งเสียงของคนรักที่ออดอ้อนข้างหู เสียงที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดเสียงดังในระดับต่าง ๆ เสียงดังมาก ๆ ในระดับสูงส่วนใหญ่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

-เดซิเบลเอ dB(A)
คือสเกลของเครื่องวัดเสียงที่สร้างเลียนแบบลักษณะการทำงานของหูมนุษย์ โดยจะกรองเอา ความถี่ต่ำและความถี่สูงของเสียงที่เกินกว่ามนุษย์จะได้ยินออกไป
- เสียงที่เป็นอันตราย
องค์การอนามัยโลกกำหนดว่า เสียงที่เป็นอันตราย หมายถึง เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบลเอที่ทุกความถี่ ส่วนใหญ่พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมมีระดับเสียงที่ดังเกินมากกว่า 85 เดซิเบลเอ เป็นจำนวนมากซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ
- เสียงรบกวน
หมายถึง ระดับเสียงที่ผู้ฟังไม่ต้องการจะได้ยินเพราะสามารถกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกได้ แม้จะไม่เกินเกณฑ์ ที่เป็นอันตราย แต่ก็เป็นเสียงรบกวนที่มีผลต่อผู้ฟังได้การใช้ความรู้สึกวัดได้ยาก ว่าเป็นเสียงรบกวน หรือไม่ เช่น เสียงดนตรีที่ดังมาก ในสถานที่เต้นรำไม่ทำให้ผู้ที่เข้าไปเที่ยวรู้สึกว่าถูกรบกวน แต่ในสถานที่ต้องการความสงบ เช่น ห้องสมุดเสียงพูดคุย ตามปกติที่มีความดัง ประมาณ 60 เดซิเบลเอ ก็ถือว่าเป็นเสียงรบกวนได้

แหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญและมักหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการ ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ชีวิตประจำวันของมนุษย์มีดังนี้

ระดับเสียง
เดซิเบลเอ (dba.)
แหล่งกำเนิดเสียง
อันตรายต่อสุขภาพ
30
เสียงกระซิบ
ไม่มีอันตราย
50
เสียงพิมพ์ดีด
ก่อความรำคาญทางอารมณ์
60
เสียงสนทนาทั่วไป
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
70
เครื่องจักรในโรงงานระดับปกติ
อาจก่อให้เกิดความดันในร่างกาย
ความเครียดในระยะยาว
80
เสียงดังจราจรตามปกติ
อันตรายต่อระบบประสาท ประสาทหูเสื่อมเร็ว
90
เครื่องจักรที่มีความเร็วรอบสูง
อาจหูหนวกเมื่อสูงอายุ
100
เสียงขุด,เจอะดิน,ถนน
อันตรายต่อประสาทหูและเกิดความเครียดในร่างกาย
120
เสียงกระทบของโลหะหรือปั๊มโลหะ
อันตรายมากต่อระบบประสาท เครียดและกลายเป็นคนโมโหง่าย,นำมาซึ่งโรคความดัน
140
เสียงเครื่องบิน
อันตรายต่อระบบไหลเวียนของโลหิต,อันตรายต่อระบบประสาทของการได้ยิน
>140
ขึ้นไป
เสียงปืน,เสียงระเบิด
อันตรายโดยฉับพลันต่อระบบประสาทของการเห็นและการได้ยินหัวใจเต้นเร็ว เกิดความเครียด และความดันสูงในร่างกาย อาจเกิดอาการประสาทหลอนตามมา

2. จะรู้ได้อย่างไรว่าบริเวณใดมีเสียงดังถึงขั้นอันตราย
-ถ้ายืนพูดคุยกันในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขนแล้วไม่ได้ยินและไม่เข้าใจกัน สดงว่าบริเวณนี้มีเสียงดังถึงขั้นอันตราย
-ใช้มาตรระดับเสียงตรวจระดับเสียงบริเวณนั้น องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่ง สหรัฐอเมริกา (USEPA) เสนอแนะว่า ผู้ที่ได้รับเสียงเฉลี่ยเกิน 70 เดซิเบลเอ อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลานานจะกลายเป็นคนหูตึง

3. โทษของการได้ยินเสียงดังเกินไป
การทำงานในที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ เป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวันนานนับปีจะมีผลต่อมนุษย์ ดังนี้
1. ผลเสียทางกายภาพ ผลเสียโดยตรงต่อประสาทหู ก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน ทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร จนกลายเป็นความพิการได้
2. ผลเสียทางจิตใจ เกิดความเครียดเป็นโรคจิต โรคประสาทได้ การเปลี่ยนแปลงทาง อารมณ์ มีผลทำให้เกิด โรคกระเพาะ ความดันโลหิตสูง
3. ผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน เสียงที่ดังมาก ๆ จะรบกวนการทำงาน ทำให้เสีย สมาธิเป็นเหตุ ให้เกิดอุบัติเหตุได้ และยังลดประสิทธิภาพการทำงานอีก

4. การแก้ไขปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักรที่มีระดับเสียงดังมาก ๆ
- ดูแลรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
- ติดเครื่องลดระดับเสียงจากเครื่องต้นกำเนิดเสียง
- ทำห้องเก็บเสียง เพื่อลดระดับเสียงลง
- ควรปรึกษาผู้ชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อลดมลภาวะทางเสียง

5. การตรวจวัดระดับเสียงจากเครื่องจักรภายในโรงงานมี 2 วิธี คือ
1. ในกรณีที่เครื่องนั้นต้องใช้คนยืนเฝ้าคอยควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องตลอดเวลา ระดับเสียงไม่เกิน 60 เดซิเบลเอ (dba.) ไมโครโฟนห่าง 0.5 เมตร ห่างจากตัวเครื่องหรือต้นกำเนิดเสียง โดยรอบ ๆ
2. ในกรณีที่เครื่องจักรไม่ต้องใช้คนเฝ้าดูแลเครื่อง เช่น พัดลม, เครื่องโม่บดและอื่น ๆ ระดับเสียงต้องไม่เกิน 75 เดซิเบลเอ (dba.) ไมโครโฟน ห่างจากตัวเครื่อง 3 เมตร โดยรอบ ๆ ของตัวเครื่องหรือตันกำเนิดของเสียง

COPYRIGHT 2009 © M.E.C. ASIA PACIFIC CO., LTD,ALL RIGHT RESERVED